Rekenen Eenvoudige wiskunde Taal Spelling Technisch lezen Begrijpend lezen Wereldoriëntatie Engels Inhoud na onderling overleg